0942129252

Da nappa là gì?

Da nappa là gì? Da Napa da là một loại da thật , được nhuộm và sử lý thành phẩm qua quá trình thuộc da từ các loại da của động vật như : Bò Cái , Cừu Non , Dê …” da Nappa ” nó là một thuật ngữ chung trong lĩnh vực da …